• Παρεχόμενες υπηρεσίες

  Αρχιτεκτονικές μελέτες
  Μελέτες αποκατάστασης διατηρητέων οικοδομών
  Αλλαγή χρήσης
  Αρχιτεκτονική εσωτερικών χώρων
  Μελέτες ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων
  Μελέτες ενεργειακής απόδοσης κτιρίων
  Αρχιτεκτονική τοπίου
  Αστικός σχεδιασμός
  Επιβλέψεις Αρχιτεκτονικές
  Τρισδιάστατες απεικονίσεις

 • Yπηρεσίες μέσω δυκτίου συνεργατών

  Στατικές μελέτες
  Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες
  Επιμετρήσεις ποσοτήτων
  Τοπογραφικές μελέτες


© Βασιλειάδης - Αρχιτέκτονες. Σχεδιασμός - Κατασκευή antreas.me