Κατοικία στο Καλό Χωρίο I

"Πλαστική Γεωμετρία"

(περιοδικό "Συνθέσεις" Αυγ./Σεπτ. '96)

Η μελέτη ολοκληρώθηκε από το γραφείο μας το 1996. Μορφολογικά η κατοικία αποτελείται από δύο κύριες ενότητες που δίνουν την ψευδή εντύπωση δύο αυτόνομων κατοικιών. Στην ουσία όμως αυτές ακολουθούν την εσωτερική διαρρύθμιση, αφού ο όγκος στο χαμηλότερο επίπεδο φιλοξενεί τις κοινόχρηστες λειτουργίες της κατοικίας, ενώ ο άλλος τους ιδιωτικούς χώρους. Στόχος ήταν η δημιουργία μίας κατοικίας η οποία να έιναι απόλυτα ενταγμένη στο χώρο που τοποθετήθηκε, να μην επιβάλλεται του περιβάλλοντος αλλά να βρίσκεται σ' αυτό απλά, ομαλά και χωρίς άσχημεςαντιθέσεις με τη φύση. Να διατηρεί λίγα έστω από τα στοιχεία της παράδοσης και να συντονίζεται κατα κάποιο τρόπο με το χώρο και το χρόνο του σήμερα. Γιατί θα ήταν αποπροσανατολισμένο να έφτιαχνε κανείς στις μέρες μας μια εξ' ολοκλήρου παραδοσιακή κατοικία, να κτίσει με πέτρα και να μιμιθεί, στοιχεία και τρόπους της ιστορίας. Το σπίτι στο Καλό Χωριό δεν είναι το σπίτι μιας φασαριόζικης πόλης ούτε και το κλασσικό σπίτι του βουνού. Είναι ένα σπίτι απλό, προσαρμοσμένο σε ανθρώπινα και λογικά πλαίσια, που εξυπηρετεί με άνεση όλες τις αναγκαίες λειτουργίες.


© Βασιλειάδης - Αρχιτέκτονες. Σχεδιασμός - Κατασκευή antreas.me