Κατοικία στη Φασούλα II

Η κεντρική ιδέα αυτής της nZEB βιοκλιματικής κατοικίας στην Φασούλα Λεμεσού αναλύεται στην σύνθεση δύο βασικών όγκων, οι οποίοι αναπτύσσονται σταυροειδώς, και διαχωρίζονται με βάση την υλικότητά τους και τις χρήσεις που φιλοξενούν, ακολουθώντας μοντερνιστικά πρότυπα αφού η λειτουργία τους αποτυπώνεται στην γεωμετρία τους. Ο χώρος που δημιουργείται κάτω από τον όγκο του ορόφου στεγάζει τον χώρο στάθμευσης και τον χώρο υποδοχής της κατοικίας, ενώ η χρήση πυκνών ξύλινων δοκίδων εξασφαλίζει την ζητούμενη ιδιωτικότητα για την αυλή, χωρίς να επηρεάζει τον φυσικό της αερισμό. Ο βιοκλιματικός χαρακτήρας του κτίσματος διαφαίνεται από τον προσανατολισμό των όγκων του κτίσματος και την τοποθέτηση μεγάλων ανοιγμάτων στον νότο, τα οποία προστατεύονται από μεγάλα οριζόντια σκίαστρα που εντάσσονται στον σχεδιασμό. Σε αυτό το πλαίσιο, εντάσσεται και η χρήση θερμομονωτικών υλικών, η διάταξη των ανοιγμάτων για επίτευξη διαμπερούς αερισμού αλλά και η χρήση ενεργητικών συστημάτων, όπως φωτοβολταϊκό σύστημα 4kW.


© Βασιλειάδης - Αρχιτέκτονες. Σχεδιασμός - Κατασκευή antreas.me