Κατοικία στη Λεμεσό ΧΙ

Βασικό ζητούμενο στον σχεδιασμό αυτής της ημιεφαπτόμενης nZEB κατοικίας, ήταν η εκπλήρωση της ανάγκης για φυσικό φωτισμό, αφού η πλευρά επαφής της με το υφιστάμενο κτίριο ήταν η νότια. Για να πραγματοποιηθεί αυτό, η επίλυση τόσο στο ισόγειο όσο και στον όροφο, αναπτύχθηκε γύρω από ένα αίθριο, το οποίο πέρα από την παροχή φυσικού φωτός, εισάγει το πράσινο και μία αίσθηση διαμπερότητας, καθιστώντας το εσωτερικό ενός μικρού αστικού σπιτιού, ως μία ανοιχτή και ευάερη σύνθεση. Παράλληλα, η ανεξαρτητοποίηση του ορόφου από το σημείο επαφής, έδωσε την δυνατότητα τοποθέτησης ανοιγμάτων στην νότια πλευρά του, παρέχοντας ηλιασμό και στα νότια υπνοδωμάτια. Η ανάπτυξη του κτιρίου γύρω από αυτό το αίθριο, έρχεται να προσθέσει στα βιοκλιματικά χαρακτηριστικά του κτιρίου, αφού λειτουργεί και ως ένα είδος ηλιακής καμινάδας, βοηθώντας στον φυσικό αερισμό του συνόλου. Μορφολογικά, ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην απλότητα του συνόλου, και έτσι προτιμήθηκαν λιτές σχεδιαστικές γραμμές, γήινοι χρωματισμοί και υλικά, ως αντίβαρο στην ένταση και βουή της πόλης.


© Βασιλειάδης - Αρχιτέκτονες. Σχεδιασμός - Κατασκευή antreas.me