Πολυκατοικία στη Λεμεσό I

"Όγκοι και επίπεδα σε διάλογο"
(ηλ. περιοδικό: gteekarchitects.gr | Ιούλιος 2013)
(αρχιτεκτονικό περιοδικό: ΚΤΙΡΙΟ | Μάιος 2014)
(ηλ. περιοδικό: aeccafe.com | Ιούλιος 2016)

Η πολυκατοικία βρίσκεται στη Λεμεσό και αποτελείται από 6 διαμερίσματα. Μορφολογικά, το κτίριο αποτελεί μία σύνθεση συμπαγών όγκων και επιφανειών με αφαιρετικό λεξιλόγιο, οι οποίοι διαφοροποιούνται χρωματικά και αντικατοπτρίζουν λειτουργικούς διαχωρισμούς και κινήσεις∙ πάντα με γνώμονα τη λειτουργικότητα, και την άνεση του χρήστη. Κυρίαρχο χαρακτηριστικό της είναι ο κεντρικός κατακόρυφος όγκος που σηματοδοτείται και με έντονο κόκκινο χρώμα και εξυπηρετεί την κατακόρυφη κίνηση. Οι εξώστες προβάλλουν σε «στοίχιση», ως αναφορά στην επαναληψιμότητα στις όψεις των κλασικών πολυκατοικιών – μόνο που εδώ, η τάξη και απλότητα γίνονται φιλοσοφία της σύνθεσης. Τα γυάλινα κιγκλιδώματα τονίζουν τα επίπεδα των προβόλων και ισορροπούν τη βαριά αίσθηση του συμπαγούς συνόλου. Στην τελευταία αντιτίθενται και τα κυκλικά ανοίγματα στο «κάδρο» που πλαισιώνει τους εξώστες. Τέλος, η νότια όψη διατηρεί την αίσθηση του συμπαγούς, ωστόσο οι εσοχές και προεξοχές κυβικών όγκων καθώς και οι ήπιες χρωματικές διαφοροποιήσεις, προσφέρουν τις επιθυμητές οπτικές εναλλαγές που εξοντώνουν τη μονοτονία.


© Βασιλειάδης - Αρχιτέκτονες. Σχεδιασμός - Κατασκευή antreas.me