Διαμόρφωση περιβάλλοντα χώρου Αγ. Γεωργίου

Πρόκειται για τη διαμόρφωση του περιβόλου του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου στο Καλό Χωριό Λεμεσού, ο οποίος χρονολογείται πίσω στον 18ο αι.. Δεδομένης της σημαντικότητας του μνημείου, έπρεπε μέσα από το σχεδιασμό μας να αναδεικνύεται το μνημείο από την μία, αλλά και να εξυπηρετούνται οι λειτουργικές του ανάγκες από την άλλη. Έτσι, εκφράσαμε χωρικά τις οπτικές φυγές μέσα από τις οποίες ο επισκέπτης αντιλαμβάνεται το μνημείο από τις δύο εισόδους στο χώρο, με την διαφοροποίηση της γεωμετρίας αλλά και του υλικού του δαπέδου (πέτρα περιοχής), ενώ σηματοδοτήσαμε αυτή την προοπτική με φωτισμό ο οποίος καταλήγει στις ακμές του μνημείου. Η πέτρα περιοχής δεσπόζει λόγω του ότι έρχεται να συνδέσει ένα μινιμαλιστικό σχεδιασμό με την παράδοση. Τα υπόλοιπα υλικά που επιλέχθηκαν είναι πιο ουδέτερα θέλοντας τόσο να τονίσουν με την ουδετερότητά τους το μνημείο, όσο και να δηλώσουν την εποχή στην οποία έγινε η επέμβαση. Προϊόν δικού μας σχεδιασμού είναι ο αστικός εξοπλισμός αλλά και τα αποχωρητήρια του χώρου, τα οποία ακολουθούν την φιλοσοφία της όλης επέμβασης.


© Βασιλειάδης - Αρχιτέκτονες. Σχεδιασμός - Κατασκευή antreas.me