Πάρκο Διαδοχής και Επικονίασης «Ηλέκτρα»

Ο ιδιαίτερος χαρακτήρας της περιοχής (βεβαρημένο περιβαλλοντικά παρελθόν, απουσία κυρίαρχου χαρακτήρα χρήσης και η θέση της περιοχής) αποτέλεσε το σημείο αφετηρίας της συνθετικής σκέψης. Η άμεση γειτνίαση με τις εγκαταστάσεις της ΔΕΗ, οδήγησε και στην ονομασία του πάρκου «Ηλέκτρα» αφού από τη χρήση μίας απλής λέξης, ο νους πάει στον ηλεκτρισμό, στην εξόρυξη του λιγνίτη που χρησιμοποιείται για την παραγωγή του, αλλά και γενικότερα στην ενέργεια. Έτσι η σχεδιαστική πρόταση χαρακτηρίζεται από μια ολιστική προσέγγιση στη διαμόρφωση του τοπίου που προσδίδει ισόβαθμη σημασία στις ανθρώπινες δραστηριότητες και στην ενίσχυση και αποκατάσταση του φυσικού τοπίου. Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από τη δημιουργία ενός λειτουργικού δικτύου και μίας σύνθεσης χρήσεων που θα δώσει κοινωνική αλλά και χωρική εργονομία στην περιοχή σε συνδυασμό με την λειτουργική διασύνδεση της προτεινόμενης περιοχής με την υφιστάμενη περιβάλλουσα περιοχή τόσο σε τοπικό όσο και σε υπερτοπικό επίπεδο.
Ομάδα μελέτης: Ανδρέας Σαββίδης, Άννα Παπαδοπούλου, Κωνσταντίνος Βασιλειάδης, Δέσποινα Πάρπα, Μαρία Προκοπίου


© Βασιλειάδης - Αρχιτέκτονες. Σχεδιασμός - Κατασκευή antreas.me