Δημοτικό σχολείο Αγ. Παύλου στη Θεσσαλονίκη

Βασικός στόχος της σύνθεσης υπήρξε η δημιουργία υψηλού επιπέδου χώρων διδασκαλίας εντός ενός ευέλικτου περιβάλλοντος μάθησης ικανού να ικανοποιήσει πλήρως τις σύγχρονες εκπαιδευτικές ανάγκες. Ο σχεδιασμός αναπτύχθηκε σε δύο άξονες, τη βέλτιστη χωροθέτηση των κτιρίων και των λειτουργιών στο οικόπεδο και τη συνεχή οπτική επαφή και επικοινωνία όλων των χώρων με το γύρω περιβάλλον. Η τελική πρόταση δεν αποτελείται από ένα μονοσήμαντο κτίριο σε ένα σημείο του οικοπέδου, αλλά ξεχωριστές μονάδες που αρθρώνονται μεταξύ τους. Ο περιβαλλοντικός χαρακτήρας του συγκροτήματος υπήρξε ιδιαίτερης σημασίας για στην ολοκλήρωση της μελέτης αλλά και στη συνολική αντιμετώπιση του όλου εγχειρήματος. Εφαρμόστηκε ένα σύνολο βιοκλιματικών αρχών, σε επίπεδο σχεδιασμού, υλικών και αρχιτεκτονικών στοιχείων, για την αισθητή μείωση της κατανάλωσης ενέργειας του κτιρίου και την επίτευξη θερμικής άνεσης για τους χρήστες. Τέλος, έχοντας ως βασική σκέψη πως το σύγχρονο σχολείο πρέπει να αποτελεί ένα ευέλικτο περιβάλλον μάθησης, δημιουργήθηκαν χώροι εναλλακτικών δραστηριοτήτων.
Συνεργάτες Αρχιτέκτονες: Άλκηστη Κάρτσιου, Αντωνία Καλαθά, Κατερίνα Παντελή


© Βασιλειάδης - Αρχιτέκτονες. Σχεδιασμός - Κατασκευή antreas.me