Φοιτητικές Εστίες από Εμπορευματοκιβώτια

Το συγκεκριμένο έργο εστιάζει στην διαμόρφωση ενός χώρου κατοίκησης φοιτητών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου στην Λεμεσό. Το μοντέλο σχεδιασμού που εφαρμόζεται, ανταποκρίνεται στην μικρή κλίμακα της κατοίκησης, μέσω της επαναχρησιμοποίησης του προκατασκευασμένου ‘’container’’ ως κύριο στοιχείο του σχεδιασμού. Κατά συνέπεια, το δομικό υλικό του σχεδιασμού, διαμορφώνει χώρους στέγασης αλλά παρέχει επίσης και την ευελιξία διαμόρφωσης χώρων δραστηριοτήτων για την κατοίκηση ενός φοιτητή. Συγχρόνως, η διάταξη των ‘’κουτιών’’  γίνεται σε αρθρωτό σχεδιασμό βασισμένο στο ‘’modular design’’, έτσι ώστε το ένα κουτί να προεξέχει από το άλλο διαμορφώνοντας καλυμμένους εξωτερικούς χώρους. Εν συνεχεία, γίνεται η διερεύνηση  διαμόρφωσης των πλευρών του εμπορευματοκιβωτίου, που προκύπτει είτε μέσω της εναλλαγής χρωμάτων είτε μοτίβων, παρέχοντας την δυνατότητα διαφοροποίησης της όψης του εμπορευματοκιβωτίου. Αποτέλεσμα, η χρήση αυτού του προκατασκευασμένου κουτιού να παρέχει την δυνατότητα για χαμηλότερο κόστος κατασκευής αλλά και λιγότερο χρόνο υλοποίησης του έργου.


© Βασιλειάδης - Αρχιτέκτονες. Σχεδιασμός - Κατασκευή antreas.me