Κέντρο ΠΑΣΥΚΑΦ

Το όραμά μας για το νέο Κέντρο του ΠΑΣΥΚΑΦ ήταν η δημιουργία ενός καινοτόμου κτιρίου, με απλές και κομψές φόρμες. Το σχεδιαστικό έναυσμα δόθηκε με ένα βασικό ερώτημα:
«Πώς δημιουργείς ένα εξωστρεφές κτίριο, ενώ ταυτόχρονα διατηρείς την ιδιωτικότητα για τους χρήστες;»
Έτσι, ο σχεδιασμός του ενοποιεί και αντιπαραθέτει τους εσωτερικούς χώρους με τους κοινόχρηστους / δημόσιους χώρους και το πράσινο, με παράλληλη μεταξύ τους αλληλεπίδραση και ενθάρρυνση των μεταξύ τους συνδέσεων, αλλά με ταυτόχρονη προστασία της ιδιωτικότητας των καθημερινών χρηστών του κτιρίου.
Η οπτικοποίηση των πιο πάνω και ο μετασχηματισμός τους σε χώρο, απαιτούσε την δημιουργία ενός συμπαγούς στην αίσθηση κτιρίου, το οποίο όμως στην πραγματικότητα θα ήταν εξωστρεφές και διαμπερές. Αυτό επιτυγχάνεται αρχικά με την τολμηρή κίνηση της «εισόδου» του νότιου κήπου στο κτίριο, με ένα τρόπο που διαχωρίζει στην ουσία το κτίριο σε δύο βασικούς όγκους, και παράλληλα ενοποιεί και εκμεταλλεύεται ολόκληρο το επίπεδο του ισογείου ως ένα ενιαίο επίπεδο δημόσιου χώρου. Ταυτόχρονα, μέσα από τον σχεδιασμό εξασφαλίζεται η άμεση και οπτική διασύνδεση όλων των χρηστών με το φυσικό στοιχείο, χωρίς να επηρεάζεται η ιδιωτικότητα, αφού η ανάπτυξη γίνεται σε πολλαπλά κατακόρυφα επίπεδα.


© Βασιλειάδης - Αρχιτέκτονες. Σχεδιασμός - Κατασκευή antreas.me