Ελαιοτριβείο στο Καλό Χωριό Λεμεσού

Το κτίριο που βρίσκεται στο Καλό Χωριό Λεμεσού, αποτελούσε για χρόνια το κύριο ελαιοτριβείο της περιοχής. Αυτό που μας ζητήθηκε ήταν η μετατροπή του σε μουσειακό χώρο και πολυχώρο εκθέσεων. Έτσι αποκαταστάθηκε το κτίριο στην παλιά του μορφή, απομακρύνοντας τους σοβάδες και εμφανίζοντας την πέτρα της τοιχοποιίας, αποκαθιστώντας τα κουφώματα και τα μηχανήματα. Έγιναν όλες οι απαραίτητες εργασίες για την στατική ενίσχυση του κτιρίου με τον παραδοσιακό τρόπο και υλικά με σεβασμό στην ιστορικότητα του κτίσματος. Οι αλλαγές και οι προσθήκες που έγιναν για να εκπληρωθούν τα ζητούμενα του κτιριολογικού προγράμματος, έγιναν με γνώμονα την "προστασία" και ανάδειξη του παραδοσιακού κτιρίου, χωρίς μιμητισμούς αλλά με μορφολογική διάκριση του νέου με το παλιό. Έτσι, για τις προσθήκες χρησιμοποιήθηκαν λευκές καθαρές επιφάνειες και μέταλλο στο φυσικό του χρώμα, υλικά ήπια που μπορούν να συνομιλήσουν με την πέτρα και το ξύλο...


© Βασιλειάδης - Αρχιτέκτονες. Σχεδιασμός - Κατασκευή antreas.me