διεύθυνση | Αγίας Φυλάξεως 179, 3083, Λεμεσός, Κύπρος

τηλέφωνα | 00357-25385027
00357-99883626

τηλεομοιότυπο | 00357-25334328

ηεκτρονικό ταχυδρομείο | info @ vassiliades-architects.com