Πρόκειται για ένα ισόγειο διατηρητέο παραδοσιακό κτήριο της ημιορεινής Κύπρου. Το κτιριολογικό πρόγραμμα του έργου απαιτούσε την αποκατάσταση και επέκταση του κτιρίου σε μία σύγχρονη κατοικία. Έτσι, τα υφιστάμενα κομμάτια αποκαταστάθηκαν πλήρως, κρατώντας ανεπηρέαστη την ιστορικότητα και αυθεντικότητα του κτίσματος. Οι αλλαγές και οι προσθήκες που έγιναν για να εκπληρωθούν τα ζητούμενα του κτιριολογικού προγράμματος, έγιναν με γνώμονα την "προστασία" και ανάδειξη του παραδοσιακού κτιρίου, χωρίς μιμητισμούς αλλά με μορφολογική διάκριση του νέου με το παλιό, ούτως ώστε να μην υπερκαλύπτει μορφολογικά τα υφιστάμενα αποκατεστημένα τμήματα. Επίσης η προσθήκη αποτελείται από μία απλή κυβική μορφή και επιχρίστηκε με ουδέτερο λευκό χρώμα, για να αναδεικνύεται το παραδοσιακό κτίσμα. Τα κουφώματα αποτυπώθηκαν, συντηρήθηκαν και όσα καινούργια χρησιμοποιήθηκαν είναι πιστά αντίγραφα των αυθεντικών.