Στην πρόταση αυτή για εξοχική κατοικία στην ευρύτερη περιοχή του χωριού Ζωοπηγή της Λεμεσού, δόθηκε μία πιο μοντέρνα κατεύθυνση δεδομένου του ότι το κτίριο βρίσκεται εκτός του πυρήνα του χωριού. Οι σχεδιαστικές κινήσεις που ακολουθήσαμε έλαβαν υπόψη βασικές βιοκλιματικές αρχές και άνοιξαν τους χώρους προς την θέα και το φως ενώ προσπαθήσαμε να δώσουμε καθαρότητα και απλότητα με την χρήση ειλικρινών υλικών όπως είναι το εμφανές σκυρόδεμα και το ουδέτερο λευκό χρώμα. Στην κατοικία ενσωματώθηκε λειτουργικά χώρος παραδοσιακών φούρνων, ο οποίος εξυπηρετεί τις ανάγκες του ιδιοκτήτη.