Πρόκειται για διώροφη κατοικία, σε κεκλιμένο επίπεδο, όπου αρχικά στο υπόγειο στεγαζόταν ο στάβλος της κατοικίας και αποθηκευτικοί χώροι. Είναι εξ' ολοκλήρου λιθόκτιστη και αποτελεί ένα πολύ ενδιαφέρον παράδειγμα της αρχιτεκτονικής της περιοχής. Κατα την αποκατάσταση, συντηρήθηκε η λιθοδομή, η στέγη και τα κουφώματα, ενώ όσα έπρεπε να αντικατασταθούν, αντικαταστάθηκαν με πανομοιότυπα. Ενδιαφέρον έχει επίσης, το ότι σε αρκετά σημεία είχε παραμείνει επίχρισμα από παλαιότερες επεμβάσεις. Αυτό συντηρήθηκε και παρέμεινε αφού αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της μορφολογίας αλλά και της ιστορικότητας του κτίσματος.