Η σύνθεση της κατοικίας βασίστηκε στην αισθητική καθαρότητα και τον σωστό προσανατολισμό. Το οικόπεδο για το οποίο προτείνεται η συγκεκριμένη κατοικία, βρίσκεται στην Παραμύθα Λεμεσού. Λόγω της κλίσης, το κτίσμα αναπτύσσεται σε δύο επίπεδα. Στο χαμηλότερο επίπεδο, χωροθετούνται οι χώροι στάθμευσης και οι βοηθητικοί χώροι, ενώ στο ψηλότερο οι κύριες λειτουργίες του σπιτιού. Η κατοικία στο ψηλότερο επίπεδο αποτελείται από 3 βασικούς όγκους. Στον ένα έχει χωροθετηθεί το σαλόνι, στον άλλο οι κοινόχρηστοι χώροι και  στον τρίτο οι ιδιωτικοί. Κυρίαρχο μορφολογικό χαρακτηριστικό του κτίσματος, είναι η "περιτύλιξη" των 2 από τους 3 όγκους με εμφανές σκυρόδεμα. Πρόκειται για τον όγκο των κοινόχρηστων και αυτό των ιδιωτικών χώρων. Ο τρίτος όγκος, που φιλοξενεί το σαλόνι, διαφοροποιείται αισθητικά, αφού είναι επενδυμένος με ξύλο. Στο χαμηλότερο επίπεδο, το ζητούμενο ήταν να υπάρξει μία "αισθητική ουδετερότητα" για τη σωστή ανάδειξη των όγκων του ψηλότερου επιπέδου. Αυτό, σε συνδυασμό με την ανάγκη για "οριοθέτηση" των χώρων του υπογείου μας οδήγησε στη χρήση λευκού χρώματος και τη δημιουργία πολλών οριζοντίωνανοιγμάτων στα σημεία όπου απαιτείτο, τόσο αισθητικά όσο και λειτουργικά.