Γεωμετρικές, αρχιτεκτονικές μορφές που στο σύνολό τους λειτουργούν τόσο πρακτικά όσο και αισθητικά για την καθημερινή εξυπηρέτηση των ενοίκων. Μελέτη που δεν αγνόησε καθόλου τον προσανατολισμό, τις υψομετρικές διαφορές και την κλίση του εδάφους, δημιουργώντας έτσι τρεις γραμμικούς όγκους καθένας εκ των οποίων φιλοξενεί και τις ανάλογες λειτουργίες (κοινόχρηστοι χώροι - κλιμακοστάσιο, είσοδος - ιδιωτικοί χώροι οικογένειας) με αποτέλεσμα η κατοικία στην πρόσοψή της να δίνει την ψευδή εντύπωση αυτόνομων κατοικιών. Αυτό βέβαια επιτεύχθηκε και εξ΄ αιτίας της ύπαρξης των δύο άσπρων, με αντίθετη φορά, «Γ» που δημιουργούν ξεκάθαρη εικόνα που όμως είναι αρμονικά δεμένη με τα άλλα χρώματα που χρησιμοποιήθηκαν στην οικοδομή.