Κύριο χαρακτηριστικό του χειρισμού μας στη μορφολογία είναι ο τονισμός των οριζοντίων επιπέδων του κτίσματος. Έτσι, οι δύο πλάκες από εμφανές σκυρόδεμα παρεμβαίνουν στην σύνθεση κυβικών όγκων, "καθορίζοντας" τα δύο επίπεδα στα οποία αναπτύσσεται η σύνθεση. Ο στεγασμός της βεράντας του ορόφου, γίνεται με πανιά τα οποία σε συνδυασμό με τις μεταλλικές λεπτές κολώνες που στηρίζουν την πλάκα στο χώρο αυτό, προσπαθούν να δώσουν μία ελαφρότητα στο κατά τα άλλα "βαρύ" και "αυστηρό" υλικό, που είναι το εμφανές σκυρόδεμα. Έντονη προσοχή δόθηκε επίσης και στη λειτουργικότητα του συνόλου, αφού το κτίσμα καλείται να στεγάσει δύο λειτουργίες: την κατοικία και τον εργασιακό χώρο του ιδιοκτήτη, δύο λειτουργίες οι οποίες έπρεπε να είναι ταυτόχρονα ανεξάρτητες και αλληλένδετες. Το έργο βρίσκεται υπό μελέτη.