Κυρίαρχη θέση στη μορφολογία της κατοικίας αυτής στη Λεμεσό κατέχει το στοιχείο από εμφανές σκυρόδεμα που αναπτύσσεται σε σχήμα Γ και αγκαλιάζει την όλη σύνθεση. Κυβικοί όγκοι επενδεδυμένοι με διαφορετικά υλικά, προεξέχουν ελαφρά και σηματοδοτούν την εναλλαγή στις εσωτερικές λειτουργίες/χρήσεις. Το υδάτινο στοιχείο της πισίνας συνδιαλέγεται με την αυστηρότητα του εμφανούς σκυροδέματος, επικοινωνεί δε με τους χώρους διημέρευσης της κατοικίας μέσω σημειακών μεγάλων ανοιγμάτων που δεν αναιρούν τη λιτότητα της όψης.