"Κυπριακό Νάμα"
(περιοδικό "Συνθέσεις", Αύγουστος 2004)

Το κτίριο βρίσκεται στο Καλό Χωριό Λεμεσού και προϋπήρχε ως οινοποιείο κουμανδαρίας. Το 2004, μετά από μελέτη που έγινε από το γραφείο μας, το κτίριο αποκαταστάθηκε και χωροθετήθηκαν σε αυτό, μαζί με το οινοποιείο, οι εγκαταστάσεις και τα γραφεία της τράπεζας Ορεινής Πιτσιλιάς. Η στέγαση δύο τελείως διαφορετικών λειτουργιών κάτω από το ίδιο κέλυφος, ήταν και η κύρια πρόκληση αυτού του έργου, αφού παράλληλα με την νέα χρήση έπρεπε να διατηρηθεί και ο χαρακτήρας του κτιρίου ως εργοστάσιο. Στοιχεία από το παρελθόν του κτίσματος και νεότερα χαρακτηριστικά συνυπάρχουν αρμονικά, ως αποτέλεσμα ενός μορφολογικού χειρισμού που στόχευε στην ομαλή ένταξη ενός σύγχρονου κτιρίου στον παραδοσιακό ιστό.