Πρόκειται για επέκταση σε υφιστάμενη κατοικία στο Καλό Χωριό Λεμεσού, η οποία αποτελεί επίσης έργο του γραφείου μας. Στην αρχική κατοικία με τις λιθοδομές από πέτρα περιοχής, τα ξύλινα ανώφλια και κουφώματα, προστέθηκε ένας δίδυμος πέτρινος όγκος για να καλύψει τις ανάγκες των χρηστών σε νέους χώρους. Ένας τρίτος όγκος συνδέει την υφιστάμενη με τη νέα οικοδομή και λειτουργεί ως κόμβος οριζόντιων και κάθετων κινήσεων, ενώ, μαζί με τη στεγασμένη βεράντα, ακολουθούν ένα πιο σύγχρονο σχεδιαστικό λεξιλόγιο στη μορφή και τα υλικά (εμφανές μέταλλο). Τελικά, στοιχεία της αρχιτεκτονικής παράδοσης της περιοχής συνδιαλέγονται με νέα υλικά και σύγχρονους τρόπους δόμησης, εντάσσονται ομαλά στο τοπίο και συνθέτουν ένα καθ’ όλα αρμονικό σύνολο.